Przeglądy sprzętu medycznego

Przeglądy Sprzętu Medycznego zgodnie z normą PN/EN 62353

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne – badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) urządzenia medyczne połączone z siecią elektryczną podlegają testom bezpieczeństwa użytkowania w następujących przypadkach:

. przed uruchomieniem
· po przeprowadzeniu naprawy
· w ramach przeglądów okresowych.

Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z obowiązującą normą PN-EN 62353

 

Etap I: Badanie wstępne

sprawdzenie tabliczki znamionowej urządzenia

– sprawdzenie stanu przewodu zasilającego i wtyczki

– sprawdzenie stanu obudowy

– działanie elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów, blokad

 

Etap II: Wykonania pomiarów bezpieczeństwa w klasach Ochronnych I B, I BF, I CF, II B, II BF, II CF

– pomiar rezystancja przewodu ochronnego

– pomiar rezystancja izolacji

– pomiar prądu upływu urządzenia medycznego

– pomiar prądu upływu aplikacji pacjenta metodami: bezpośrednią, różnicową, zastępczą

– pomiar mocy, napięcia, prądu

 

Etap III: Archiwizacja danych

– sporządzenie protokołu z badania bezpieczeństwa elektrycznego, zatwierdzenie dokumentu przez osobę z uprawnieniami do

wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń medycznych SEP E oraz uprawnień dozorowych SEP D.

– użycie testera pomiarowego Metrel MI3360 Medical z aktualną datą Kalibracji.

 

Testy funkcjonalne wykonywane podczas przeglądu okresowego:

Analiza zmierzonych parametrów eksploatacyjnych z dokumentacją techniczną.

 

 Badanie parametrów eksploatacyjnych:

– pomiar energii wyładowania defibrylatora, metoda jednofazowa, metoda dwufazowa

– pomiar energii defibrylatorów AED

– symulacja aparatu EKG 12 odprowadzeń

– Pomiary pomp infuzyjnych przepływ ml/h, test okluzji, test ciśnienia kPa, test ciśnienia PSI

– pomiar ciśnienia NIBP

– Pomiar SPO2

– symulacja temperatury 37C

– pomiar pola elektromagnetycznego

– pomiar prędkości obrotowej

– pomiar ciśnienia

– pomiar stężenia tlenu

– pomiar temperatury -50C do 300C.

Telefon

660 455 434

Email

serwis@key-med.pl

Adres

ul.Jana Pawła II 31
26-026 Bilcza k / Kielc