Serwis Sprzętu Medycznego

Naprawy   Przeglądy

 

Przeglądy Sprzętu Medycznego
zgodnie z normą PN/EN 62353

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353 (Medyczne urządzenia elektryczne – badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) urządzenia medyczne połączone z siecią elektryczną podlegają testom bezpieczeństwa użytkowania w następujących przypadkach:

 • przed uruchomieniem
 • po przeprowadzeniu naprawy
 • w ramach przeglądów okresowych
Etap I: Badanie wstępne
 • sprawdzenie tabliczki znamionowej urządzenia
 • sprawdzenie stanu przewodu zasilającego i wtyczki
 • sprawdzenie stanu obudowy
 • działanie elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów, blokad
Etap II: Wykonania pomiarów bezpieczeństwa w klasach Ochronnych I B, I BF, I CF, II B, II BF, II CF
 • pomiar rezystancja przewodu ochronnego
 • pomiar rezystancja izolacji
 • pomiar prądu upływu urządzenia medycznego
 • pomiar prądu upływu aplikacji pacjenta metodami: bezpośrednią, różnicową, zastępczą
 • pomiar mocy, napięcia, prądu
Etap III: Archiwizacja danych
 • sporządzenie protokołu z badania bezpieczeństwa elektrycznego, zatwierdzenie dokumentu przez osobę z uprawnieniami do wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń medycznych SEP E oraz uprawnień dozorowych SEP D.
 • użycie testera pomiarowego Metrel MI3360 Medical z aktualną datą Kalibracji

Telefon

660 455 434

Email

serwis@key-med.pl

Adres

ul.Jana Pawła II 31
26-026 Bilcza k / Kielc